Våre kundegrupper:

  • Rørlegger -Kjølefirma
  • Byggmestre- Entrepenører
  • Skipsverft
  • Næringsmiddelfabrikker
  • Oljeselskap
  • Statsbygg og kommunale bygg
  • Forsvarsbygg
  • Fiskeindustrifabrikker